Petrarka

   Šesti april se slavi na univerzitetima, akademijama i ucenim društvima u Francuskoj i Italiji.

Šestog aprila 1323. godine je osvanulo lepo i svetlo jutro. Petrarka je ušao u crkvu Svete Klare u Avinjonu. Seo je u klupu na kraju reda, sagao glavu i počeo tiho da se moli. U trenutku ga je zapahnuo neodoljiv miris i blago šuštanje svile. Jedva čujnim korakom jedna dama je išla ka raspeću. Nije odmah hteo da podigne glavu. Zamišljao je kako izgleda žena tako gracioznog hoda i mekih pokreta, sa čijeg se lica i kose rasipa omamljujući miris. Nije dugo izdržao. Pogledao je ka oltaru i video profil žene, koji će nositi u oku i srcu celoga života. Svaki stih koji od tog dana bude zapisao, nosiće njen lik. Svoju bolnu i ushićenu ljubav prema Lauri iskazaće Petrarka u 316 soneta, 7 balada i 4 madrigala. Njegova ljubavna poezija nadahnjivala je mnoge, sve do današnjih dana…